Projekti i programi

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti one se osjećaju srcem
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture picture

Donatori

picture picture

PROJEKTI I PROGRAMI

Projekti su:
Projekt "Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju"
Projekt "BIM-Bolja integracija u Međimurju"
Projekt "SHIFT"
Projekt "Ovdje sam za tebe"
Projekt "Pruži mi ruku"
Projekt "Samopouzdanje"
Projekti "Zajedno za bolje društvo"
Projekt "Zlatne godine"
Projekt "Izazov"
Projekt "Kapljice"
Projekt "Povežimo se"

Programi su:
Program "Bez većeg napora"
Program " Institucionalna podrška"
Program " Jedan za sve"
Program " Pokret! "
Program "Rekrea(k)tiva"

Projekt "Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju"

Projekt na kojem je Udruga slijepih Međimurske županije partner sa Udrugom slijepih Zagreb.Projekt je financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Kratki sažetak projekta: Tri udruge slijepih i dvije udruge gluhih žele zajedničkim djelovanjem kroz snimanje spota, javnu raspravu i prilagodbu dokumentarnog filma ukazati na nemogućnost praćenja televizijskog programa te predložiti način rješavanja tog problema.

Projekt "BIM-Bolja integracija u Međimurju"

Projekt „Bolja integracija u Međimurju – BIM“ čiji je prijavitelj i nositelj bila Udruga slijepih Međimurske županije, provodio se na području Međimurske županije 18 mjeseci: započeo je 22.08.2013. i završio 22.02.2015. Bio je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 196.959,49€.
Partneri na projektu bili su Dječji vrtić Tikvica Strahoninec, Osnovna škola Strahoninec, Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.
Opći cilj projekta bio je povećanje kvalitete integracije djece s teškoćama u obrazovni sustav i socijalnu zajednicu. Potpuna integracija postiže se uključenjem djeteta u predškole ske i školske sustave te dobivanjem odgovarajuće stručne podrškedukacijskih rehabilitatora te sudjelovanjem u socijalnom životu bliže i šire zajednice. Udruge osoba sa invaliditetom ključne su za poticanje integracije u socijalnu zajednicu, organizaciju slobodnog vremena te suradnju sa lokalnom zajednicom.
Specifični ciljevi projekta: poboljšati kvalitetu integracije djece s teškoćama,povećati suradnju udruga osoba s invaliditetom,promovirati integraciju djece s teškoćama u socijalnu zajednicu.
Aktivnosti:rad edukacijskog rehabilitatora,educirani su odgajatelji i učitelji,napisan je priručnik „Kako raditi s djecom s razvojnim teškoćama“,nabavljena je posebna oprema,organizirane su aktivnosti slobodnog vremena,provedene su zajedničke aktivnosti za partnerske Udruge,nabavljena je oprema za Udruge,educirani su prevoditelji znakovnog jezika,održane su radionice za djecu o djeci s teškoćama u razvoju,promovirana je integracija kroz konferencije i medije.
Rezultati:udruge koje su sudjelovale na projektu organizirale su radionice i slobodne aktivnosti te dobile posebne uređaje,poboljšana je kvaliteta integracije djece s teškoćama,poboljšani su ljudski i materijalni kapaciteti udruga osoba s invaliditetom,obrazovani su učitelji znakovnog jezika,podignuta je svijest javnosti o inkluziji i mogućnostima djece s teškoćama.

Projekt "SHIFT"

Projekt „Shift“ čiji je nositelj i vodeći partner bila Udruga slijepih Međimurske županije, provodio se na području Međimurske županije 18 mjeseci, započeo je 01.06.2014. i završio je 30.11.2015. godine.85% projekta je financirala Europska Unija financirala je kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala i ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Preostalih 15% financirala je Udruga slijepih Međimurske županije i njezini partneri: Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID i Međimurska županija.
Opći cilj projekta bio je poboljšanje socijalnih usluga u zajednici za obitelji s djecom s teškoćama u razvoju.
Specifični ciljevi projekta:ponuditi bolje mogućnosti zapošljavanja roditelja s djecom s teškoćama u razvoju i odgovarajući oblik predškolskog odgoja i rehabilitacije za djecu i povećan broj djece s teškoćama u razvoju u koja pohađaju odgovarajući oblik predškolskih ustanova.
Aktivnosti:stručno osposobljavanje roditelja djece s teškoćama u razvoju,predškolsko obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju,jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju,radionice za djecu u redovnim vrtićima i promotivne aktivnosti.
Rezultati:bolje mogućnosti zapošljavanja roditelja djece s teškoćama u razvoju,povećanje broja djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju odgovarajući oblik predškolskih ustanova,povećana svijest javnosti o prednostima i mogućnostima zaposlenja roditelja djece s teškoćama i socijalna inkluzija djece s teškoćama u razvoju.

Projekt "Pruži mi ruku"

Udruga slijepih Međimurske županije osigurava asistentsku pomoć učenicima s teškoćama u razvoju. 2015./2016. školske godine osiguravala je pomoćnike preko mjere javnih radova Zavoda za zapošljavanje, a od 2016./2017. godine zapošljava preko projekta Ministarstva.

Od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine Udruga zapošljava 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika s teškoćama u razvoju u: Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica, Osnovnoj školi Strahoninec, Osnovnoj školi Goričan te Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec preko projekta „Pruži mi ruku“ kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projektom se nastoji pomoći djeci s teškoćama u razvoju u inkluziji i integraciji u redovne odgojno – obrazovne ustanove (škole) te im olakšati usvajanje nastavnog programa osiguravajući im pomoć pomoćnika u nastavi.
Specifični cilj projekta je: uspješan početak ili nastavak školovanja za desetero djece s razvojnim teškoćama u redovnim školama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.
Opći cilj projekta je: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Projekt "Ovdje sam za tebe"

2016/2017 školske godine Udruga je osigurala pomoćnike u nastavi preko projekta „Ovdje sam za tebe“ financiranog sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Osiguravanjem 4 pomoćnika za 4 učenika s teškoćama u razvoju (u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica, Osnovnoj školi Strahoninec i Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec) djeci je pružila jednake mogućnosti te adekvatnu metodologiju za rad. Projektom se osiguralo pružanje usluge pomoći pri uključivanju učenika s teškoćama u razvoju tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu. Djeca s razvojnim teškoćama trebaju pomoć, podršku i vođenje pomoćnika u nastavi jer ne mogu samostalno pratiti nastavu. Pomoćnik također osigurava potrebnu pomoć djetetu kako bi se uspješnije prilagodilo i integriralo u obrazovni proces.

Projekti "Samopouzdanje" i "Samopouzdano kroz život"

Sljepoća ili gubitak vida uvijek je bila i biti će teški oblik invaliditeta, te je stoga neophodno konstantno pratiti specifične potrebe i probleme slijepih osoba. Kod slijepih osoba te potrebe mogu se rješavati samo individualnim pomaganjem svakom pojedincu koji je pogođen ovom vrstom invaliditeta.
Tako primjerice, slijepa osoba u nekim situacijama svakodnevnoga života, u kojima osobe koje nemaju oštećenje vida nemaju nikakvih specifičnih potreba, mora plaćati za pomoć. Neophodno joj je potrošiti puno više novaca za svakodnevne kućanske aktivnosti (pranje i čišćenje po kući, peglanje, kuhanje, te za sitne kućne popravke) koje svakodnevno obavljamo, a da toga nismo ni svjesni, a slijepa osoba mora zatražiti pomoć druge osobe i nerijetko za to i platiti. Isto tako uljepšavanje i briga o vlastitom tijelu osnovna je ljudska potreba gdje slijepe osobe nisu u mogućnosti adekvatno obavljati naoko jednostavne „poslove“. U takvim situacijama slijepa osoba ne može funkcionirati bez pomoći nekoga tko vidi. Ovim projektima Udruga slijepih Međimurske županije osigurat će profesionalne usluge frizera i kozmetičara za članove Udruge.

Projekt "Zajedno za bolje društvo"

Aktivnosti koje će se provesti projektom „Zajedno za bolje društvo“:
1. Manifestacija u povodu 8. Marta - održavanjem ove aktivnosti ostvarit će se osnovne potrebe druženja i izvlačenja iz izoliranosti.
2. „Ljetna akademija“ u Premanturi za članicu i pratnju – podrazumijeva boravak članice s pratnjom izvan njezine svakodnevne sredine s ciljem mentalnog treninga, odnosno rada na jačanju samopouzdanja i samouvjerenosti i različite aktivnosti u obliku radionica s ciljem individualnog i grupnog osnaživanja.
3. Sportske aktivnosti – koje će doprinositi društvenoj integraciji slijepih osoba, imati terapijske i rehabilitacijske učinke, jačati im samostalnost i samopouzdanje i koristiti njihovom zdravlju. Prema „Dogovoru o međusobnoj suradnji“ četiri srodne udruge (Udruga slijepih Međimurske županije, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj te Udruge slijepih Varaždinske županije – Varaždin) Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin u 2017. godini organizirat će cjelodnevno druženje, s organiziranim sportskim aktivnostima, a na kojima će sudjelovati i članovi Udruge slijepih Međimurske županije.
4. Jednodnevni izlet za članove Udruge – provest će se s ciljem smanjenja izoliranosti, poboljšanja psihofizičkih sposobnosti i sposobnosti orijentacije u prostoru te jačanju samostalnosti.
5. Hodočašćem članova Udruge u Mariju Bistricu promicat će se integracija slijepih osoba u društvo, djelovat na povećanje mogućnosti uključenosti u aktivan i kvalitetan život.
6. Obilježavanje Dana bijelog štapa – ova aktivnost podrazumijeva senzibilizaciju te umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije.
7. Obilježavanje Dana svete Lucije – kroz ostvarenje ove aktivnosti zalagat ćemo se za prava osoba s invaliditetom i senzibilizirati javnosti o slijepim osobama i drugim osobama s invaliditetom.
8. Posjet članovima Udruge – u svrhu povećanja duševnog zdravlja slijepih osoba, ima terapeutski i rehabilitacijski učinak.

Projekt "Zlatne godine"

Projekt "Zlatne godine" čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije i partner na projektu Udruga slijepih Varaždinske županije.Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, započeo je 02.05.2017.,a završava 28.02.2018. godine.
Opći ciljevi projekta:
Osigurati za starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije dostupne, kvalitetne, različite dnevne aktivnosti – u skladu s njihovim potrebama i interesima.
Poticati starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije na sudjelovanje u organiziranim društveno/kulturno/sportskim aktivnostima u lokalnoj zajednici.
Povećati društvenu uključenost i kvalitetu života starih slijepih osoba.
Specifični ciljevi projekta:
Organizirati aktivno slobodno vrijeme slijepih osoba iz Međimurske i Varaždinske županije kroz različite dnevne aktivnosti uz uključivanje stalnih i povremenih volontera USMŽ i USVŽ.
Osigurati razumijevanje i aktivaciju javnosti za probleme i potrebe starijih slijepih osoba.

Projekt "Izazov"

Projekt "Izazov" čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije financiran je od Europskog socijalnog fonda-- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020..Projekt je započeo s provedbom 04.05.2017. godine , a završava 03.05.2019.godine.
Opći cilj:
Povećati socijalnu uključenost članova Udruge slijepih Međimurske županije pruženjem usluga videćeg pratitelja.

Projekt "Kapljice"

Projekt „Kapljice“ potiče društvenu integraciju slijepe djece u aktivnosti lokalne zajednice, aktivno provođenje slobodnog vremena i njihovu samostalnost.
Uključivanje slijepe djece u aktivnosti u lokalnoj zajednici doprinosi senzibilizaciji osoba koje su u kontaktu s njima, a time i senzibilizaciji šire zajednice o mogućnostima i sposobnostima slijepe djece i njihovim potencijalima doprinosa razvoju zajednice što doprinosi povećanju društvenog kapitala.

Projekt "Povežimo se"

Projektom "Povežimo se" Hrvatske autoceste su Udruzi tokom 2017. godine osigurale financiranje troškova autocesta za putovanja na edukacije za predsjednicu i zaposlenike Udruge.

Program "Bez većeg napora"

Program „Bez većeg napora“ traje od 01.06.2014. do 31.05.2017. godine, financiran je u potpunosti od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Program je po godini provedbe financiran u iznosu od 300.000,00 kn.
Društvena integracija slijepe djece je nedostatna jer ne postoji osmišljeni način na koji bi ona provodila svoje slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme slijepe djece se svodi na boravak u krugu obitelji što dovodi do njihove pasivnosti i nesamostalnosti. Tome doprinosi i prezaštićivanje od strane roditelja. Aktivnostima ovoga programa djeci će biti osmišljeno korištenje slobodnog vremena. Ciljana skupina je 8 djece. Djeca će se uključiti u sportske (plivanje, jahanje, hodanje na traci, nordijsko hodanje, pilates, gimnastika, vožnja tandem bicikla, izleti), kulturne (muzeji, koncerti), kreativne (modelarstvo, ples, glazba) i edukativne (engleski jezik, socijalne vještine) aktivnosti. Na taj će način povećati svoju društvenu integraciju i ojačati samopouzdanje. Za roditelje će biti organizirane radionice i grupa potpore kako bi se educirali o ulozi samostalnosti na razvoj samopouzdanja i u socijalnom uključivanju djece.
Opći cilj programa je doprinijeti socijalnom uključivanju slijepih odraslih osoba i slijepe djece.
Specifični ciljevi su uključiti slijepu djecu u sportske, kulturne i kreativne aktivnosti u zajednici; povećati vještine i potencijal slijepih osoba u radno aktivnoj dobi za uključivanje na otvoreno tržište rada; pružiti odraslim slijepim osobama stručnu podršku u procesu rehabilitacije.

Program "Institucionalna podrška"

Program „Institucionalna podrška“ traje od 01.06.2014. godine do 31.12.2016. godine. Program je u potpunosti financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Godišnja vrijednost programa, odnosno odobrena financijska sredstva po godini provedbe iznose 120.474,70 kn. Cilj programa je stabilizacija i razvitak Udruge.
Specifični cilj programa je ojačati Udrugu za pružanje usluga kroz uvođenje sustava kvalitete i organizacijski razvoj.Očekivani rezultati su uvođenje sustava kvalitete te zapošljavanje osobe za organizacijski razvitak Udruge.

Program "Jedan za sve"

„Jedan za sve“ je trogodišnji program (01.04.2013. – 31.12.2015.) financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 335.754,00kn.
Cilj programa je bio doprinijeti samostalnosti slijepih osoba u obavljanju životnih aktivnosti, a videći pratitelj je pružao socijalnu uslugu podrške slijepim osobama i njihovim obiteljima u prevladavanju posebnih teškoća vezanih uz sljepoću.
Ostvareni rezultati:zapošljavanje pratitelja slijepih osoba,svi članovi udruge upoznati su s mogućnošću pomoći videćeg pratitelja,najmanje 50 članova godišnje je koristilo usluge videćeg pratitelja u obavljanju svakodnevnih ili povremenih aktivnosti,najmanje 50 obitelji slijepe osobe je manje opterećeno brigom za slijepog člana.

Program "Pokret!"

Trogodišnji program „Pokret“ započeo se provoditi 01.01.2016. godine, a financira ga Ministarstvo socijalne politike i mladih u iznosu od 111.216 kuna.
Opći cilj programa je pridonijeti samostalnosti slijepih osoba.
Specifični ciljevi programa:povećati samostalno obavljanje poslova slijepih osoba uz pomoć videćeg pratitelja,povećati uključenost slijepih osoba u društveni život u zajednici.Program „Pokret!“ obuhvaća sljedeće aktivnosti:prijevoz i pratnja članova u aktivnostima izvan kuće,obuka za obavljanje kućanskih poslova,pomoć pri obavljanju administrativnih poslova članovima i informiranje o usluzi videćeg pratitelja.

Program "Rekrea(k)tiva"

Udruga slijepih Međimurske županije od 01. lipnja 2017. godine započela je s provedbom trogodišnjeg programa „Rekrea(k)tiva“.Kroz program Udruga pruža socijalne usluge te organizira aktivnosti za slijepu djecu i odrasle slijepe osobe.

Opći cilj programa je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života za slijepu djecu i slijepe odrasle osobe iz Međimurske županije kroz pružanje socijalnih usluga.

Specifični ciljevi: osigurati integraciju za slijepu djecu kroz organiziranje aktivnosti slobodnog vremena; osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge te aktivnosti za odrasle slijepe osobe.

USMŽ slijepoj djeci osigurava kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kroz pružanje usluga i organizaciju aktivnosti koje će im pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, a što će pridonijeti prevenciji institutionalizacije slijepe djece.

Za slijepu djecu se organiziraju sljedeće aktivnosti: Sportske aktivnosti (plivanje, jahanje, klizanje, atletika); Edukativne aktivnosti (tečaj stranog jezika, tečaj informatike, tečaj samostalnog kretanja, glazbena škola); Aktivno članstvo u knjižnici; Podrška roditeljima slijepe djece.

Odraslim slijepim osobama se pružaju usluge koje pridonose prevenciji njihove institucionalizacije i većoj kvaliteti života:

Psihosocijalna podrška za odrasle slijepe osobe (grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije i individualna savjetovanja za slijepe osobe, u suradnji sa CZSS te edukacije i savjetovanje (predavanja, seminari i radionice), u suradnji sa ZZJZ Međimurske županije.)

Socijalne usluge koje pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju odraslih slijepih osoba (tečaj samostalnog kretanja, tečaj vođenja slijepih osoba, poticanje na čitanje knjiga)

Mogućnost sudjelovanja u radno-okupacijskim aktivnostima u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina (plivanje, tečaj plesa, tečaj domaćinstva, tečaj vrtlarstva, tečaj informatike, kreativne radionice, vožnja tandem bicikla te tečaj nordijskog hodanja, u suradnji sa ZZJZ Međimurske županije)

Partneri na programu su Centar za socijalnu skrbi Čakovec, podružnica Obiteljski centar i Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.