Financiranje udruge

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti one se osjećaju srcem
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture picture

Donatori

picture picture

DONATORI I SPONZORI

Svaka donacija je dobrodošla. Time se i Vi pridružujete našim naporima za unapređenje kvalitete življenja i boljem statusu onih kojima je pomoć potrebna. Svima HVALA! Ukoliko nam i Vi možete pomoći, kontaktirajte nas putem
- telefona: (040) 311-955 (040) 310-213 i faxa: (040) 310-212 mob : 091/794 73 55
- e-maila: udruga-slijepih-medimurja@inet.hr
- ili nas posjetite na adresi: Kralja Tomislava 34, Čakovec.

Vaša sredstva bit će upotrebljena za nabavku specifičnih pomagala ili za provođenje aktivnosti. Sudjelovanjem u donaciji imat ćete potpun uvid u što su utrošena Vaša sredstva.


Financijeri:
Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Međimurska županija
Grad Čakovec
Grad Prelog
Grad Mursko Središće
Općina Belica
Općina Dekanovec
Općina Domašinec
Općina Donja Dubrava
Općina Donji Kraljevec
Općina Donji Vidovec
Općina Goričan
Općina Kotoriba
Općina Mala Subotica
Općina Nedelišće
Općina Orehovica
Općina Podturen
Općina Pribislavec
Općina Selnica
Općina Strahoninec
Općina Sveta Marija
Općina Sveti Juraj na Bregu
Općina Sveti Martin na Muri Općina
Općina Gornji Mihaljevec
Općina Šenkovec
Općina Štrigova
Općina Vratišinec


Donatori :
Ljekarne Petek
Team d.o.o.
Lions club Zrinski Čakovec
Ragusa
A/D Electronic
Marodi d.o.o.
Murs-Ekom d.o.o.
Čakom
Bernarda d.o.o.
TSH
NET d.o.o.
Međimurka BS
TMT d.o.o.
Ambijenti d.o.o.
Tegra
Ronis
Centrometal
Centar za kulturu
DG Sport d.o.o.
Midi d.o.o.
Đurkin d.o.o.
Kvantum
HEP d.d.
Međimurske vode d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o.
EKO Međimurje d.d.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Regionalna zaklada za lokalni razvoj
EU fondovi
Mirjana Zvonarek - javni bilježnik
Ivan Kvakan - javni bilježnik
Međimursko veleučilište, Čakovec
Vrbanec d.o.o.
Irma Dračić
Međimurje plin d.o.o.
Ivan Marodi - javni bilježnik
Hrvatski savez slijepih
Plinotehnika d.o.o.
Ekom d.o.o.
HDS - ZAMP
Muraplast d.o.o.
BAT d.o.o.


Mediji :
Zahvaljujemo medijima koji prate rad Udruge i na njihovom izvješćivanju:
Studio M – Donji Kraljevec
Radio 1 – Čakovec
Hrvatski Radio Čakovec (HRČAK)
Radio 105 – Selnica
Međimurske novine
List Međimurje
Čakovečka televizija
Varaždinska televizija
HRT
Međimurje press
e-Međimurje
Regionalni tjednik
Medjimurje.info
Radio Kaj
HSS Info
inPORTAL