Projekti

 

Projekti u tijeku:

Projekt "Izazovnije"

Projekt "Izazovnije" je nastavak projekta "Izazov" čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije, financiran je od strane Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - faza 2..Projekt je započeo s provedbom 04.04.2019. godine, a završava 03.04.2021. godine. Projektom "Izazovnije" osigurana je kontinuirana podrška slijepim osobama u Međimurskoj županiji uz pružanjem usluga videćeg pratitelja osobama s invaliditetom, kako bi im se povećala socijalna/društvena uključenost i unaprijedila kvaliteta života. Ukupna vrijednost projekta iznosi 499.640,00 kuna.

Projekt "Uz tebe sam"

Projekt „Uz tebe sam“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., temeljem otvorenog trajnog poziva Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 557.036,00 kn. Provedba projekta započela je 20.07.2020. na rok od 18 mjeseci.Projekt je usmjeren na osnaživanje i unapređivanje radnih potencijala teško zapošljivih žena i omogućavanje pristupa tržištu rada,te širenje spektra pružanja socijalnih usluga za slijepe osobe. Projekt će rezultirati osnaživanjem i zapošljavanjem žena pripadnica ciljne skupine, kao i znatnim smanjenjem njihove socijalne isključenosti i siromaštva. Također će imati pozitivne posljedice na njihovo mentalno zdravlje na način da će žene po završetku provedbe projekta imati povećano samopouzdanje i motivaciju.

Opći cilj je osnažiti i zaposliti teško zapošljive žene u lokalnoj zajednici kroz pružanje usluge pomoći i podrške slijepima. USMŽ će zaposliti 6 žena na period od 12 mjeseci, koje će pružati uslugu podrške za 36 krajnjih korisnika. Partneri na projektu su regionalni ured HZZ-a i CZSS Čakovec.

Projekt "Budi uz mene"

Udruga je započela s provedbom projekta „Budi uz mene“ koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kroz koji će zaposliti 10 pomoćnika u nastavi za 10 učenika s teškoćama u razvoju.

Partnerske organizacije su škole koje polaze učenici te Međimurska županija i Grad Čakovec.

Opći cilj projekta je: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj projekta je: uspješan početak odnosno nastavak školovanja za desetero učenika s TUR u odgojno – obrazovnim institucijama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Projekt traje od 1. rujna 2020. do 1. srpnja 2021. godine, a vrijednost mu je 501.353,66 kuna.

Projekt "Korak prema uspjehu"

Projekt "Korak prema uspjehu" čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije, financiran je od strane Europskog socijalnog fonda "Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina". Glavni elementi projekta su: 1) Provedba verificiranih programa obrazovanja; 2) Razvoj i provedba programa za osnaživanje; 3) Jačanje kapaciteta stručnjaka iz socijalnog sektora..partneri na projektu su Udruga slijepih Zagreb i Udruga slijepih Sisačko-moslavače županije Sisak. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.389.434,08 kuna. Projekt je započeo s provedbom 11.01.2019. godine, a završava 10.11.2020.godine.

Projekt "Odvedi me u bolji svijet"

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u Udruzi financira projekt usmjeren unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2019. godinu. Projekt „Odvedi me u bolji svijet“ traje od 1. prosinca 2019. do 30.11.2020. godine, a Ministarstvo ga financira iznosom od 85.000,00 kuna.

Opći cilj projekta je osigurati za sve starije slijepe osobe iz Međimurske županije kvalitetnu, prilagođenu i dostupnu uslugu prijevoza u skladu s njihovim potrebama i interesima.

Specifični ciljevi projekta su:

- osigurati i pružiti usluge prijevoza za starije slijepe osobe s područja Međimurske županije,

- poticati starije slijepe osobe iz Međimurske županije na uključivanje u život lokalne zajednice,

- poticati što veću samostalnosti i neovisno življenje starijih slijepih osoba s područja Međimurske županije,

- informirati i senzibilizirati javnost o starijim slijepim osobama.

Projekt "Pozitivne promjene"

Međimurske vode financiraju ovaj projekt iznosom od 1.500,00 kuna, a obuhvaćene su aktivnosti: profesionalne usluge masera za slijepe osobe te najam prostora za što kvalitetnije pružanje usluga slijepim osobama.

Projekt "Osjeti pozitivu!"

Projekt financira Međimurska županija iznosom od 15.000,00 kuna. Projekt traje od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe

- ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

- osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

- analizirati provedbu projekta i definirati plan za daljnju provedbu projekta

Projekt "Izađimo iz mraka"

Udruga slijepih Međimurske županije kroz provedbu ovoga projekta, koji financiraju Općine i Gradovi s područja Međimurske županije, poboljšava kvalitetu života slijepih osoba,   promovira prava osoba s invaliditetom, a osobito slijepih osoba, i njihovo aktivno uključivanje u zajednicu.

Planirane aktivnosti:

1. Manifestacija u povodu Dana žena

2. „Ljetna akademija“ u Premanturi

3. Sudjelovanje na obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa

4. Hodočašće članova Udruge u Mariju Bistricu i Ludbreg

5. Obilježavanje Dana svete Lucije

6. Obilježavanje „Martinja“

7. Dan otvorenih vrata Udruge

8. Posjet članovima Udruge

9. Provedba javnih događaja s ciljem senzibilizacije javnosti, prezentacije pomagala i informiranja članstva

10. Obilježavanje Tjedna mozga

11. Sudjelovanje na sportsko-rekreativnom susretu

12. Druženje samaca u Premanturi

Projekt "Sportski izazovi" 

Projekt financira Grad Čakovec, a trajanje projekta je od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Opći cilj: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi:

- organizirati i osigurati kvalitetne sportske aktivnosti za slijepe osobe

- ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

- osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

Aktivnosti projekta: plivanje na bazenima, izlet sa sportskim aktivnostima i vježbanje u teretani.

 

Završeni projekti: 

Projekt “Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju”

Projekt na kojem je Udruga slijepih Međimurske županije partner sa Udrugom slijepih Zagreb.Projekt je financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Kratki sažetak projekta: Tri udruge slijepih i dvije udruge gluhih žele zajedničkim djelovanjem kroz snimanje spota, javnu raspravu i prilagodbu dokumentarnog filma ukazati na nemogućnost praćenja televizijskog programa te predložiti način rješavanja tog problema.

 

Projekt "Vodena akcija"

Projekt kojim je djeci, članovima Udruge, osigurana stručna podrška trenerice plivanja, financira EKO Međimurje iznosom od 3.000,00 kuna.

Ciljevi projekta: povećanje kvalitete života slijepe djece, doprinos društvenoj integraciji slijepe djece, kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece, povećanje samostalnosti i samopouzdanja slijepe djece i senzibilizacija javnosti prema slijepim osobama.

 

Projekt “BIM-Bolja integracija u Međimurju”

Projekt „Bolja integracija u Međimurju – BIM“ čiji je prijavitelj i nositelj bila Udruga slijepih Međimurske županije, provodio se na području Međimurske županije 18 mjeseci: započeo je 22.08.2013. i završio 22.02.2015. Bio je financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 196.959,49€.
Partneri na projektu bili su Dječji vrtić Tikvica Strahoninec, Osnovna škola Strahoninec, Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.
Opći cilj projekta bio je povećanje kvalitete integracije djece s teškoćama u obrazovni sustav i socijalnu zajednicu. Potpuna integracija postiže se uključenjem djeteta u predškole ske i školske sustave te dobivanjem odgovarajuće stručne podrškedukacijskih rehabilitatora te sudjelovanjem u socijalnom životu bliže i šire zajednice. Udruge osoba sa invaliditetom ključne su za poticanje integracije u socijalnu zajednicu, organizaciju slobodnog vremena te suradnju sa lokalnom zajednicom.
Specifični ciljevi projekta: poboljšati kvalitetu integracije djece s teškoćama,povećati suradnju udruga osoba s invaliditetom,promovirati integraciju djece s teškoćama u socijalnu zajednicu.
Aktivnosti:rad edukacijskog rehabilitatora,educirani su odgajatelji i učitelji,napisan je priručnik „Kako raditi s djecom s razvojnim teškoćama“,nabavljena je posebna oprema,organizirane su aktivnosti slobodnog vremena,provedene su zajedničke aktivnosti za partnerske Udruge,nabavljena je oprema za Udruge,educirani su prevoditelji znakovnog jezika,održane su radionice za djecu o djeci s teškoćama u razvoju,promovirana je integracija kroz konferencije i medije.
Rezultati:udruge koje su sudjelovale na projektu organizirale su radionice i slobodne aktivnosti te dobile posebne uređaje,poboljšana je kvaliteta integracije djece s teškoćama,poboljšani su ljudski i materijalni kapaciteti udruga osoba s invaliditetom,obrazovani su učitelji znakovnog jezika,podignuta je svijest javnosti o inkluziji i mogućnostima djece s teškoćama.

 

Projekt “SHIFT”

Projekt „Shift“ čiji je nositelj i vodeći partner bila Udruga slijepih Međimurske županije, provodio se na području Međimurske županije 18 mjeseci, započeo je 01.06.2014. i završio je 30.11.2015. godine.85% projekta je financirala Europska Unija financirala je kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala i ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Preostalih 15% financirala je Udruga slijepih Međimurske županije i njezini partneri: Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID i Međimurska županija.
Opći cilj projekta bio je poboljšanje socijalnih usluga u zajednici za obitelji s djecom s teškoćama u razvoju.
Specifični ciljevi projekta:ponuditi bolje mogućnosti zapošljavanja roditelja s djecom s teškoćama u razvoju i odgovarajući oblik predškolskog odgoja i rehabilitacije za djecu i povećan broj djece s teškoćama u razvoju u koja pohađaju odgovarajući oblik predškolskih ustanova.
Aktivnosti:stručno osposobljavanje roditelja djece s teškoćama u razvoju,predškolsko obrazovanje za djecu s teškoćama u razvoju,jačanje kapaciteta odgojitelja i stručnih suradnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju,radionice za djecu u redovnim vrtićima i promotivne aktivnosti.
Rezultati:bolje mogućnosti zapošljavanja roditelja djece s teškoćama u razvoju,povećanje broja djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju odgovarajući oblik predškolskih ustanova,povećana svijest javnosti o prednostima i mogućnostima zaposlenja roditelja djece s teškoćama i socijalna inkluzija djece s teškoćama u razvoju.

 

Projekt “Pruži mi ruku”

Od 01.09.2017. do 30.06.2018. godine Udruga zapošljava 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika s teškoćama u razvoju u: Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica, Osnovnoj školi Strahoninec, Osnovnoj školi Goričan te Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec preko projekta „Pruži mi ruku“ kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projektom se nastoji pomoći djeci s teškoćama u razvoju u inkluziji i integraciji u redovne odgojno – obrazovne ustanove (škole) te im olakšati usvajanje nastavnog programa osiguravajući im pomoć pomoćnika u nastavi.
Specifični cilj projekta je: uspješan početak ili nastavak školovanja za desetero djece s razvojnim teškoćama u redovnim školama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.
Opći cilj projekta je: pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

 

Projekt “Malim koracima do velikih promjena"

Projekt je financiran od strane Grada Čakovca u iznosu od 7.500,00 kuna. Trajanje projekta je od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

Ciljevi projekta su: društvena integracija slijepih osoba, psihosocijalni razvoj (jačanje samopouzdanja), jačanje samostalnosti slijepih osoba, povećanje mobilnosti slijepih osoba, socijalizacija slijepih osoba, podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba, osvještavanje i senzibilizacija javnosti i povećanje kvalitete života slijepih osoba.

 

Projekt “Ovdje sam za tebe”

2016/2017 školske godine Udruga je osigurala pomoćnike u nastavi preko projekta „Ovdje sam za tebe“ financiranog sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Osiguravanjem 4 pomoćnika za 4 učenika s teškoćama u razvoju (u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica, Osnovnoj školi Strahoninec i Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec) djeci je pružila jednake mogućnosti te adekvatnu metodologiju za rad. Projektom se osiguralo pružanje usluge pomoći pri uključivanju učenika s teškoćama u razvoju tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu. Djeca s razvojnim teškoćama trebaju pomoć, podršku i vođenje pomoćnika u nastavi jer ne mogu samostalno pratiti nastavu. Pomoćnik također osigurava potrebnu pomoć djetetu kako bi se uspješnije prilagodilo i integriralo u obrazovni proces.

 

Projekti “Samopouzdanje” i “Samopouzdano kroz život”

Sljepoća ili gubitak vida uvijek je bila i biti će teški oblik invaliditeta, te je stoga neophodno konstantno pratiti specifične potrebe i probleme slijepih osoba. Kod slijepih osoba te potrebe mogu se rješavati samo individualnim pomaganjem svakom pojedincu koji je pogođen ovom vrstom invaliditeta.
Tako primjerice, slijepa osoba u nekim situacijama svakodnevnoga života, u kojima osobe koje nemaju oštećenje vida nemaju nikakvih specifičnih potreba, mora plaćati za pomoć. Neophodno joj je potrošiti puno više novaca za svakodnevne kućanske aktivnosti (pranje i čišćenje po kući, peglanje, kuhanje, te za sitne kućne popravke) koje svakodnevno obavljamo, a da toga nismo ni svjesni, a slijepa osoba mora zatražiti pomoć druge osobe i nerijetko za to i platiti. Isto tako uljepšavanje i briga o vlastitom tijelu osnovna je ljudska potreba gdje slijepe osobe nisu u mogućnosti adekvatno obavljati naoko jednostavne „poslove“. U takvim situacijama slijepa osoba ne može funkcionirati bez pomoći nekoga tko vidi. Ovim projektima Udruga slijepih Međimurske županije osigurat će profesionalne usluge frizera i kozmetičara za članove Udruge.

 

Projekt “Zajedno za bolje društvo”

Aktivnosti koje će se provesti projektom „Zajedno za bolje društvo“:
1. Manifestacija u povodu 8. Marta – održavanjem ove aktivnosti ostvarit će se osnovne potrebe druženja i izvlačenja iz izoliranosti.
2. „Ljetna akademija“ u Premanturi za članicu i pratnju – podrazumijeva boravak članice s pratnjom izvan njezine svakodnevne sredine s ciljem mentalnog treninga, odnosno rada na jačanju samopouzdanja i samouvjerenosti i različite aktivnosti u obliku radionica s ciljem individualnog i grupnog osnaživanja.
3. Sportske aktivnosti – koje će doprinositi društvenoj integraciji slijepih osoba, imati terapijske i rehabilitacijske učinke, jačati im samostalnost i samopouzdanje i koristiti njihovom zdravlju. Prema „Dogovoru o međusobnoj suradnji“ četiri srodne udruge (Udruga slijepih Međimurske županije, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj te Udruge slijepih Varaždinske županije – Varaždin) Udruga slijepih Varaždinske županije – Varaždin u 2017. godini organizirat će cjelodnevno druženje, s organiziranim sportskim aktivnostima, a na kojima će sudjelovati i članovi Udruge slijepih Međimurske županije.
4. Jednodnevni izlet za članove Udruge – provest će se s ciljem smanjenja izoliranosti, poboljšanja psihofizičkih sposobnosti i sposobnosti orijentacije u prostoru te jačanju samostalnosti.
5. Hodočašćem članova Udruge u Mariju Bistricu promicat će se integracija slijepih osoba u društvo, djelovat na povećanje mogućnosti uključenosti u aktivan i kvalitetan život.
6. Obilježavanje Dana bijelog štapa – ova aktivnost podrazumijeva senzibilizaciju te umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije.
7. Obilježavanje Dana svete Lucije – kroz ostvarenje ove aktivnosti zalagat ćemo se za prava osoba s invaliditetom i senzibilizirati javnosti o slijepim osobama i drugim osobama s invaliditetom.
8. Posjet članovima Udruge – u svrhu povećanja duševnog zdravlja slijepih osoba, ima terapeutski i rehabilitacijski učinak.

 

Projekt “Zlatne godine”

Projekt “Zlatne godine” čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije i partner na projektu Udruga slijepih Varaždinske županije.Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, započeo je 02.05.2017.,a završava 28.02.2018. godine.
Opći ciljevi projekta:
Osigurati za starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije dostupne, kvalitetne, različite dnevne aktivnosti – u skladu s njihovim potrebama i interesima.
Poticati starije slijepe osobe iz Međimurske i Varaždinske županije na sudjelovanje u organiziranim društveno/kulturno/sportskim aktivnostima u lokalnoj zajednici.
Povećati društvenu uključenost i kvalitetu života starih slijepih osoba.
Specifični ciljevi projekta:
Organizirati aktivno slobodno vrijeme slijepih osoba iz Međimurske i Varaždinske županije kroz različite dnevne aktivnosti uz uključivanje stalnih i povremenih volontera USMŽ i USVŽ.
Osigurati razumijevanje i aktivaciju javnosti za probleme i potrebe starijih slijepih osoba.

 

Projekt “Izazov”

Projekt “Izazov” čiji je nositelj Udruga slijepih Međimurske županije financiran je od Europskog socijalnog fonda– Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020..Projekt je započeo s provedbom 04.05.2017. godine , a završava 03.05.2019.godine.
Opći cilj:
Povećati socijalnu uključenost članova Udruge slijepih Međimurske županije pruženjem usluga videćeg pratitelja.

 

Projekt “Kapljice”

Projekt „Kapljice“ potiče društvenu integraciju slijepe djece u aktivnosti lokalne zajednice, aktivno provođenje slobodnog vremena i njihovu samostalnost.
Uključivanje slijepe djece u aktivnosti u lokalnoj zajednici doprinosi senzibilizaciji osoba koje su u kontaktu s njima, a time i senzibilizaciji šire zajednice o mogućnostima i sposobnostima slijepe djece i njihovim potencijalima doprinosa razvoju zajednice što doprinosi povećanju društvenog kapitala.

 

Projekt “Povežimo se”

Projektom “Povežimo se” Hrvatske autoceste su Udruzi tokom 2017. godine osigurale financiranje troškova autocesta za putovanja na edukacije za predsjednicu i zaposlenike Udruge.

Projekt “Trening samostalnosti"

Projekt "Trening samostalnosti" financiran je od strane EKO Međimurja u iznosu od 3.000,00 kuna.

Ciljevi projekta: povećanje kvalitete života slijepe djece, doprinos društvenoj integraciji slijepe djece, kvalitetnije korištenje slobodnog vremena slijepe djece, povećanje samostalnosti i samopouzdanja slijepe djece i senzibilizacija javnosti prema slijepim osobama.

 

Projekt “Ljepši svijet"

Projekt je financiran od strane Hrvatske elektroprivrede u iznosu od 13.000,00 kuna, a trajanje projekta je od 01.05.2019. godine. do 31.12.2019. godine.

Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi su: organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe, ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama, jačati samopouzdanje slijepih osoba, jačati samostalnost slijepih osoba, doprinjeti zdravlju slijepih osoba, ispuniti slobodno vrijeme slijepih osoba, doprinjeti socijalizaciji slijepih osoba, osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama.

Projekt “Korak naprijed"

Projekt financiraju gradovi i općine Međimurske  županije.Trajanje projekata je od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

Ciljevi projekata su: društvena integracija slijepih osoba, odnosno inkluzija, psihosocijalni razvoj – jačanje samopouzdanja, jačanje samostalnosti slijepih osoba, povećanje mobilnosti slijepih osoba, podrška rehabilitaciji i terapiji slijepih osoba, socijalizacija slijepih osoba, osvještavanje i senzibilizacija javnosti, povećanje kvalitete života slijepih osoba, umrežavanje i jačanje srodnih udruga s područja Hrvatske i Slovenije.

Grad Mursko Središće - 2.000,00 kuna

Grad Prelog - 1.000,00 kuna

Općina Kotoriba - 500,00 kuna

Općina Orehovica - 2.500,00 kuna

Općina Selnica - 3.000,00 kuna

Općina Domašinec - 2.000,00 kuna

Općina Goričan - 3.150,00 kuna

Općina Sveti Juraj na Bregu - 2.000,00 kuna

Općina Gornji Mihaljevec - 1.500,00 kuna

Općina Donji Vidovec - 500,00 kuna

Općina Nedelišće - 1.000,00 kuna

Općina Štrigova - 1.800,00 kuna

Općina Donja Dubrava - 4.000,00 kuna

Općina Sveti martina na Muri - 1.000,00 kuna

Općina Mala Subotica - 2.000,00 kuna

Općina Belica - 9.500,00 kuna

Općina Pribislavec - 3.000,00 kuna

Općina Podturen - 1.000,00 kuna

Općina Strahoninec - 1.000,00 kuna

 

Projekt “Svjetlija budućnost"

Projekt financira Međimurska županija u iznosu od 15.000,00 kuna, a trajanje projekta je od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

Opći cilj projekta: poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije.

Specifični ciljevi projekta su: organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe, ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama, osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama, umrežiti se i jačati suradnju sa srodnim udrugama s područja Hrvatske i Slovenije, analizirati provedbu projekta i definirati plan za daljnju provedbu projekta.

 

Projekt “Pogled u budućnost”

Projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 389.751,70 kuna, trajanje projekta 01.09.2018.  do 15.06.2019. godine.

Opći cilj projekta je pridonijeti integraciji i inkluziji djece s teškoćama u razvoju u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj projekta je uspješan nastavak školovanja za desetero učenika s  teškoćama u razvoju u redovnim školama, uz pomoć osobnih pomoćnika u nastavi.

Partneri: Osnovna škola Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Osnovna škola Strahoninec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Osnovna škola Nedelišće, Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba, OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Tehnička škola Čakovec

Projekt "Zajedno do cilja"

Udruga slijepih Međimurske županije osigurava asistentsku pomoć učenicima s teškoćama u razvoju. 2015./2016. školske godine osiguravala je pomoćnike preko mjere javnih radova Zavoda za zapošljavanje, a od 2016./2017. godine zapošljava preko projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja.

2019./2020. školske godine Udruga slijepih Međimurske županije osigurala je 10 pomoćnika u nastavi za 10 učenika s teškoćama u razvoju preko projekta „Zajedno do cilja“, financiranog sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pomoćnici su osigurani u: Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica, Osnovnoj školi Strahoninec, Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec, Osnovnoj školi Kotoriba, Osnovnoj školi Sveti Juraj na Bregu, III. Osnovnoj školi Čakovec. Ministarstvo financira projekt iznosom od 469.634,29 kuna

 

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps