Novosti

Članovi Udruge sudjeluju na kulturnim aktivnostima: projekcijama filmova, kazališnim predstavama, koncertima i izložbama.

Tako su 3. listopada sudjelovali na 50. godišnjici tribine Čakovec četvrtkom u Centru za kulturu, 7. listopada na predstavi Tramvaj zvan žudnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, a 12. listopada na predstavi Niti čujem, niti vidim u Katoličkom domu u Čakovcu.

Ove aktivnosti organiziraju se kroz program Rekrea(k)tiva, koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

                                          50 god tribine ssHNK Vss

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 7 – 15 sati;               
Srijeda: 7 – 14 sati
Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps