Novosti

sastanakjucerU utorak, 16. veljače 2021., u 10 sati u Čakovcu u Dvorani političkih stranaka održana je Radionica međusobnog osnaživanja slijepih žena u sklopu programa Osjetimo život, koji provodi Udruga slijepih Međimurske županije, a financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Tema prve interaktivne radionice u ovoj godini bila je Zahvalnost – logoterapijski princip učinkovite psihohigijene, a ciljevi su bili osvijestiti situacije i stvari na kojima smo zahvalni, otkriti kreativne načine zahvaljivanja i promišljati o zahvalnosti kao o osjećaju i stavu koji pomaže u kriznim situacijama. U radionici su korištene logoterapijske tehnike uz poneke aspekte biblioterapije.

Radionicu je vodila volonterka Sanja Herman Siladi, a osim članica Udruge susretu je prisustvovao vlč. Leonardo Šardi, povjerenik za Pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije.

biootpadGKP ČAKOM d.o.o. obavještava korisnike usluga, da kroz provedbu projekta „Komunalna vozila sa nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada (biootpada)“, a s ciljem promicanja horizontalnih načela glede pristupačnosti osobama s invaliditetom, omogućava korisnicima oštećenog vida, na njihov zahtjev, označavanje spremnika za biootpad Brailleovim pismom. 

slika sa ivankomDugogodišnja sam članica Udruge slijepih Međimurske županije a usluge  videće pratiteljice koristim najviše za odlaske u trgovine u obavljam tjednu nabavu namirnica i onoga što mi treba, zatim za odlaske kod liječnika, i za pomoć na radionicama koje organizira Udruga. Jako mi puno znači pomoć videće pratnje i zadovoljna sam dobivenim uslugama i komunikacijom s videćom pratiteljicom.

Projekt „Izazovnije“ financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati; 

Pauza: 10:30 - 11:00 sati              

Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps