REKREA(K)TIVA (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

AKTIVNOSTI ZA DJECU

 • Sportske aktivnosti - plivanje, jahanje, klizanje, atletika, teretana
 • Edukativne aktivnosti - tečaj stranog jezika, tečaj informatike, tečaj samostalnog kretanja, glazbena škola
 • Aktivno članstvo u knjižnici
 • Individualna podrška za izvoditelje aktivnosti
 • Podrška roditeljima slijepe djece - grupa podrške za roditelje slijepe djece, individualna podrška za roditelje, individualno psihološko savjetovanje za roditelje

AKTIVNOSTI ZA ODRASLE

 • Psihosocijalna podrška odraslim slijepim osobama - grupne radionice o psihološkim aspektima rehabilitacije u suradnji s CZSS Čakovec, individualna savjetovanja za slijepe osobe u suradnji sa CZSS, edukacije i savjetovanje (predavanja, seminari i radionice) u suradnji sa ZZJZ
 • Socijalne usluge koje pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju  odraslih slijepih osoba - tečaj samostalnog kretanja, tečaj vođenja slijepih osoba, posjet koncertima, predstavama ili kinu
 • Književni klub
 • Radno-okupacijske aktivnosti u svrhu razvoja i očuvanja radnih navika i vještina slijepih osoba - tečaj plesa, tečaj domaćinstva, tečaj vrtlarstva, kreativne radionice, tečaj nordijskog hodanja, plivanje, vježbanje u teretani

 

VODI, POHODI! (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

 • Prijevoz, pratnja i pomoć članovima u različitim svakodnevnim i socijalnim aktivnostima, izvan kuće
 • Obuka za obavljanje kućanskih poslova
 • Pomoć pri obavljanju administrativnih poslova
 • Informiranje o usluzi videćeg pratitelja kroz posjete

 

IZAZOVNIJE - KONTINUIRANA PODRŠKA SLIJEPIM OSOBAMA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI (Europski socijalni fond)

 • Usluga videće pratiteljice slijepim osobama

 

VOLIM SE GIBAT (Međimurske vode)

 • Prijevoz na aktivnosti

 

MALIM KORACIMA DO VELIKIH PROMJENA (Grad Čakovec)

 • Plivanje
 • Izlet

 

LJEPŠI SVIJET (Hrvatska elektroprivreda)

 • Profesionalne usluge frizera
 • Profesionalne usluge kozmetičara
 • Vježbanje u teretani

 

SVJETLIJA BUDUĆNOST (Međimurska županija)

 • Sportske aktivnosti
 • kupanje na bazenima
 • vježbanje u teretani
 • sudjelovanje na sportsko – rekreativnom susretu
 • Prijevoz na aktivnosti

 

KORAK NAPRIJED (Općine s područja Međimurske županije)

 • Manifestacija u povodu Dana žena
 • „Ljetna akademija“  u Premanturi
 • Sudjelovanje na obilježavanju Međunarodnog dana bijelog štapa
 • Hodočašće članova Udruge u Mariju Bistricu
 • Obilježavanje Dana svete Lucije
 • Obilježavanje „Martinja“
 • Dan otvorenih vrata Udruge
 • Posjet članovima Udruge
 • 3 javna događaja s ciljem senzibilizacije javnosti, prezentacije pomagala i informiranja članstva
 • Sportsko-rekreativni susret