Vizija udruge

Udruga slijepih Međimurske županije teži stvaranju ravnopravnog, tolerantnog društva.

Misija udruge

Udruga slijepih Međimurske županije, kroz partnerstva i suradnje osigurava osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju stručnu podršku, pomoć pri ostvarivanju materijalnih i drugih prava te provodi aktivnosti društvenog/socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu.

Udruga slijepih Međimurske županije je nevladina i neprofitna udruga koja okuplja slijepe osobe s područja Međimurja. Udruga je osnovana 27. srpnja 1951. godine i danas broji 173 članova. Na lokalnoj razini, članica je Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, a na nacionalnom nivou članica Hrvatskog saveza slijepih. Osnovni cilj Udruge je okupljati slijepe osobe radi njihove rehabilitacije, socijalnog i društvenog uključivanja i poboljšanja kvalitete života, zaštite prava i interesa, jednakih mogućnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije te pružanje informativne, edukativne i ostale stručne potpore.