Statut Udruge slijepih Međimurske županije

Izmjene i dopune Statuta Udruge slijepih Međimurske županije