Udruga slijepih Međimurske županije ponovo je okupila svoje članove u zanimljivoj aktivnosti.
Ovoga je puta riječ o posjeti kulturnoj ustanovi, Muzeju Međimurja Čakovec, gdje je održana radionica lončarstva u prijepodnevnom terminu 25. ožujka 2021.
Slijepi i slabovidni članovi Udruge imali su priliku modelirati glinom na tradicijski način – koristeći se lončarskim kolom.
Ista se tehnika stvaranja vrijednih i uporabnih glinenih predmeta na području Međimurja koristi već 250 godina, te je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro.
Članovi Udruge slijepih Međimurske županije na ovaj su način, praktičnom primjenom, doživjeli jedan aspekt kulturne baštine i oslobodili vlastiti umjetnički duh.

Aktivnost je omogućena zahvaljujući trogodišnjem programu "Osjetimo život", kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike .

                                         lonci lonci2 lonci3