Korisnici projekta su započeli sa stručnim osposobljavanjem za medicinskog masera u okviru ESF projekta " Korak prema uspjehu"

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti, one se osjećaju srcem.
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture

Donatori

picture picture
picture

U ponedjeljak 20.05.2019. 12 nezaposlenih slijepih i slabovidnih osobe iz područja Međimurske županije, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Sisačko Moslavačke županije su započeli sa stručnim osposobljavanjom za medicinskog masera koje se održava na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb (POU Zagreb). Program je prilagođen potrebema polaznika a koji su slijepe i slabovidne osobe – osobe sa invaliditetom. Edukacija uključuje teoriju i praksu (vježba).

Osim program medicinskog masera, organizirati će se i ostale edukacije predviđene u projektu a koje uključuju edukacije za wellness terepeuta i za aromaterapeuta, te učenje njemačkog I engleskog jezika. Ove edukacije su organizirane u projektu tako da nezaposlene slijepe i slabovidne osobe mogu biti konkrurentne na tržištu rada. Ove kvalifikacije su važne za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja u zdravstvenom turističkom sektoru; novom sektoru koji raste svake godine i koji zahtijeva ljude sa točnim vještinama i stručnim znanjima.

Projekt “Korak Prema Uspjehu” je 100% sufinanciran iz ESF-a (Europski Socijalni Fond) putem natječaja “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”. Troškove upisa, materijala i prijevoza na edukacije su pokriveni kroz projekt. Proračun projekta je 1.389.434,08 HRK a trajanje projekta je 18 mj. (11/01/2019. – 11/07/2020). Nositelj projekta je Udruga slijepih Međimurske županije a partneri su Udruga slijepih Zagreb i Udruga slijepih Sisačko-Moslovačko županije.