Projekt "Izazov"

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti, one se osjećaju srcem.
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture

Donatori

picture picture
picture

Za mene je videća pratnja u našoj udruzi nešto najbolje što se dogodilo. Iako sam iz Čakovca nije lako hodati pješke kad treba obaviti nešto što se nalazi na drugom kraju grada, a to nam je jako bitno. Isto kad moramo kod doktora, to je nešto više, njima se povjerimo, one nas utješe kad čekamo pretrage. Ona nam je podrška i ako treba i rame za plakanje. Usluga videćeg pratitelja osigurana je preko projekta “Izazov” kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.