Obitelji slijepih osoba

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti, one se osjećaju srcem.
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture

Donatori

picture picture
picture

Prekretnica u načinu života i razmišljanja da skrb za slijepog člana obitelji zahtijeva veliku žrtvu i život prilagođen potrebama slijepe osobe je osvještavanje da slijepa osoba može obavljati svoje poslove i bez stalne skrbi članova obitelji. Zahvaljujući aktivnostima programa „Rekrea(k)tiva“ mijenja se način razmišljanja obitelji, a članovi obitelji su zadovoljniji jer su rasterećeni nekih obaveza. Također, imaju mogućnost pohađanja tečaja vođenja slijepih osoba na kojem mogu naučiti kako dodatno pomoći slijepim članovima obitelji da budu samostalni.

Slijepa djeca su prezaštićena od strane roditelja te im je potrebno ojačati potencijale u poticanju i razvijanju samostalnosti slijepe djece. Aktivnostima programa „Rekrea(k)tiva“ roditelji slijepe djece educiraju se o ulozi samostalnosti na razvoj samopouzdanja i u socijalnom uključivanju djece te im je osigurana podrška edukacijskog rehabilitatora i psihologa. Za njih su organizirane: - grupa podrške - edukacija roditelja slijepe i praktično slijepe djece o važnosti samostalnosti njihove djece, a obuhvaća razne teme vezane uz problematiku odrastanja slijepe djece i razmjenu iskustava među roditeljima. Kroz naglašavanje važnosti samostalnosti slijepe djece njihove roditelje se potiče da razvijaju tu samostalnost i potencijale svoje djece. - individualna podrška - roditelje se upućuje kako da prevladaju svakodnevne prepreke u odgoju slijepog ili praktično slijepog djeteta. - individualno psihološko savjetovanje u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Čakovec, podružnica Obiteljski centar - radi se na samoosposobljavanju roditelja za bolje nošenje s poteškoćama djece te se pruža podrška u konkretnoj primjeni novih načina razmišljanja u novim situacijama.