Projekt "Izazov"

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti, one se osjećaju srcem.
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture

Donatori

picture picture
picture

Ja sam slijepa od početka EU projekta, nalazim se na balkonu svijeta. Imam videću pratnju i svakodnevni dobar tretman i osjećam se kao predsjednik najbolje vlade. Kada videća pratnja po mene svrati, kaže: “ Vera, “Izazov” te čeka, u teretanu svrati!”. Teretana izazovom snagu mi je dala, nisam ni znala koliko sam snažna. Sljedeći dan na nordijsko hodanje se krene. Videća pratnja mi kaže: “ Vera, nordijsko hodanje tvoje tijelo dobro podnosi. Štapovi, ruke i noge u jednom skladu i harmoniji kreću se graciozno kao da si na svečanoj ceremoniji”. Usluga videćeg pratitelja osigurana je preko projekta “Izazov” kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.