Početna konferencija uspješno održana u okviru ESF projekta „Korak Prema Uspjehu”

Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne mogu se vidjeti niti dodirnuti, one se osjećaju srcem.
Hellen Keller

Redovni financijeri

picture picture

Donatori

picture picture
picture

U utorak 05.03.2019. održana je početna konferencija za ESF projekt “Korak Prema Uspjehu” (UP.02.1.1.06-0042) u Čakovcu, Međimurska županija.

Nositelj projekta je Udruga Slijepih Medimurska županija (USMŽ), a partneri su Udruga slijepih Zagreb (USZ) i Udruga slijepih Sisačko-Moslovačko županija (US SMŽ). Projekt je 100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru natječaja "Podrška socijalnog uključivanja i zapošljavanja marginaliziranih skupina". Ukupni proračun projekta je 1.389.434,08 kuna. Vrijeme provedbe projekta je od 11. siječnja 2019. do 11. srpnja 2019. godine (18 mjeseci). Glavni elementi projekta su: 1) Provedba verificiranih programa obrazovanja; 2) Razvoj i provedba programa za osnaživanje; 3) Jačanje kapaciteta stručnjaka iz socijalnog sektora. Ukupno 22 nezaposlene slijepe i slabovidne osobe iz Međimurske županije, Sisačko-moslavačke županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije stječu nove vještine i kvalifikacije u projektu. Također, 20 stručnjaka iz javnih tijela koji rade sa slijepim i slabovidnim osobama na tržištu rada će steći nove kompetencije koje će im omogućiti učinkovitiju podršku i bolje savjetovanje za slijepe i slabovidne osobe.

Na konferenciji su govornici bili Marija Ciglar, predsjednica USMŽ-a, Goran Denis Tomašković, izvršni direktor USZ-a, Danko Tomanić, predsjednik US SMŽ-a, Sandra Herman, zamjenica župana i Patrick Galeski, voditelj projekta „Korak Prema Uspjehu“. Svi su govornici naveli da je važno poboljšati uvjete za socijalnu uključenost u Hrvatskoj, te su opisali prepreke koje utječu na slijepe i slabovidne osobe na tržištu rada. Nadalje, govornici su naglasili da će aktivnosti doprinijeti povećanju znanja, vještina i kapaciteta nezaposlenih slijepih i slabovidnih osoba na tržištu. Naglašeno je kako će se projekt baviti i potrebama drugih dionika koji izravno rade sa slijepim i slabovidnim osobama na tržištu rada. To su poslodavci i stručnjaci iz javnih institucija (HZZ i CZSS), te kako će oni biti u izravnom kontaktu sa sudionicima projekta i dobiti nove informacije i znanja o tome kako raditi sa slijepim i slabovidnim osobama.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=sq31W4KQn0k&feature=youtu.be